Softman logo

GDPRpalvelu.fi hinnoittelu

4 tasoa

Palvelu on valittavissa neljän tasoisena: Basic, Standard, Premium ja Platinum

Taulukko

Taulukossa esitetään veroton kuukausihinnoittelu ja palvelutason sisältö

Palvelussa kattavat oletustiedot 

Palvelutasot sisältävät kattavat oletustiedot. Yrityskohtaiset muutokset on helppo toteuttaa palvelussa.

Palvelutaso on korotettavissa

Palvelutasoa on mahdollisuus korottaa myös jälkeenpäin


Basic

Standard

Premium

Platinum

Palvelun veroton kuukausihinta

49 € / kk

69 € / kk

99 € / kk

Kysy tarjous

Työntekijöitä

max 19

max 49

max 99

100-

Opi tietosuoja

x

x

x

x

Opi tietoturva

x

x

x

x

Tietosuojaseloste, asiakas

x

x

x

x

Tietosuojaseloste, toimittaja

x

x

x

x

Tietosuojaseloste, työnhakija

x

x

x

x

Tietosuojaseloste, työntekijä

x

x

x

x

Tietosuojaseloste, yrityksen sisäinen


x

x

x

Tietosuojaseloste, kameravalvonta


x

x

x

Tietosuojaseloste, sähköinen lukitus


x

x

x

Tasapainotesti, asiakas


x

x

x

Tasapainotesti, toimittaja


x

x

x

Tasapainotesti, työnhakija


x

x

x

Tasapainotesti, työntekijä


x

x

x

Tasapainotesti, kameravalvonta


x

x

x

Tasapainotesti, sähköinen lukitus


x

x

x

Tarkistus-/tehtävälistax

x

Tietosuojatoimintaohjex

x

Tietoturvatoimintaohjex

x

Tietosuojaperiaatteetx

x

Tietoturvaperiaatteetx

x

Tietosuojapolitiikkax

x

Tietoturvapolitiikkax

x

Henkilötiedon käsittelysopimuksetx

x

Käyttöönotto-opastus 290 € + alv

Teams-palaveri 2 h

Konsultointi 120 €/h + alv

Selvitystyöt, haastattelut, yhteenvedot, ohjeistukset, koulutukset